Magical Starlight Parade

Magical Starlight Parade
ต้นคริสต์มาส – Universal Studio Japan
Alice in wonderland – Magical Starlight