หน้าแรก ต้นคริสต์มาส – Universal Studio Japan ต้นคริสต์มาส - Universal Studio Japan

ต้นคริสต์มาส – Universal Studio Japan

ต้นคริสต์มาส - Universal Studio Japan
Holy Night Show – Universal Studio Japan
Magical Starlight Parade