หน้าแรก แซนต้าพาเรด – Universal Studio Japan แซนต้าพาเรด - Universal Studio Japan

แซนต้าพาเรด – Universal Studio Japan

แซนต้าพาเรด - Universal Studio Japan
Universal Studio Japan Parade
Jurassic Park – Universal Studio