ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine)

1
ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine)

ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ ถ้าลองไปดูในเอกสาร หรือสื่อที่โปรโมทการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น หลายครั้งคงจะเห็น ประตูโทริอิ (Torii) สีแดงสด เรียงรายกันเป็นอุโมงค์ ทอดยาวขึ้นไปในหุบเขา และที่นี่ก็เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวที่มาญี่ปุ่นส่วนมาก ต้องเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชม

ประตู ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียวโต อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเกียวโต ในเขตควบคุมของเทศบาลฟูชิมิ และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าสำคัญของศาสนาชินโต ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ หรือ เทพเจ้าอินารินั่นเอง เทพเจ้าอินาริยังได้รับการยกย่อง เป็นเทพเจ้าแห่งข้าว ชา และสาเกอีกด้วย บางตำนานก็ว่าเทพอินาริเป็นชาย บางตำนานก็ว่าเทพอินาริเป็นหญิง แล้วแต่ตำนานท้องถิ่นที่ปรากฏ นอกจากนั้นเทพอินาริยังมีชื่อ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทพอินาริ โอคามิ (Inari Okami) หรือเทพเจ้าแห่งจิ้งจอก

จะสังเกตได้ว่า เวลาที่เราไปที่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เราจะเห็น รูปปั้นสุนัขจิ้งจอกเป็นสัญลักษณ์ ของการบูชาเทพอินาริ ถ้าอยากบูชาเทพเจ้าอินาริ ผู้คนก็จะนำ ข้าวหรือสาเก มาวางที่รูปปั้นสุนัขจิ้งจอก เพราะสุนัขจิ้งจอกเหล่านี้ เป็นผู้ส่งสารไปให้เทพเจ้าอินารินั่นเอง (Kitsune Messenger) บางศาลเจ้าที่บูชาเทพเจ้าอินาริ ยังเป็นที่อยู่ของสุนัขจิ้งจอก ที่ยังมีชีวิตอยู่จริงอีกด้วย แต่น่าเสียดายที่ ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ ไม่ได้มีให้เห็นสุนัขจิ้งจอกที่ยังมีชีวิต

FUSHIMI_INARI_TORII_KYOTO

ประตูโทริอิ ที่สร้างนั้นส่วนมากได้รับการบริจาค จากหลายๆที่ด้วยกันเช่น เศรษฐี เจ้าเมือง พ่อค้า แม้แต่ปัจจุบัน มีหลายบริษัทที่บริจาคประตูโทริอิ ให้แก่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ จึงทำให้มี ประตูโทริอิเรียงรายกันมากมาย เฉพาะที่อินาริ ความยาวมากกว่า 4 กิโลเมตร

การท่องเที่ยว ภายในบริเวณ ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ

บริเวณทางเข้าก็จะเจอ ประตูโทริอิขนาดใหญ่ พอเดินเข้าไปก็จะเจอศาลเจ้าที่บูชาเทพอินาริ และบริเวณใกล้ๆกัน ก็จะมีซุ้มประตูโทริอิเรียงเรียงรายเป็นทางยาว แต่ถ้าต้องการเดินขึ้นเขา ไปตามประตูโทริอิ ก็ต้องเผื่อเวลาไว้พอสมควร เพราะระยะทางมีความยาวมาก ระหว่างกลางมีจุดชมวิว ให้ชมทัศนียภาพเหนือเมืองเกียวโต และมองเห็นภูเขาที่ล้อมรอบเมืองเกียวโตอีกด้วย

การเดินทางเข้าเยี่ยมชม ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari)

loading map - please wait...

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari) 34.967096, 135.772691 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari)

สามารถเดินทางเข้ามาได้โดยใช้รถไฟ JR มาลงที่สถานีอินาริ (Inari)โดยตรง หรือนั่งรถไฟท้องถิ่นมาลงสถานี Fushimiinari ได้เช่นกันแล้วเดินต่ออีกนิดหน่อย

Link ที่เกี่ยวข้องกับ ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ