หน้าแรก หลังคาบ้าน ทรงกัสโซ่ หลังคาบ้าน ทรงกัสโซ่

หลังคาบ้าน ทรงกัสโซ่

วิวในหมู่บ้าน
กระท่อมชาวนา ชิราคาวาโกะ