หน้าแรก อ่างเก็บน้ำ ทางผ่านไป ชิราคาวาโกะ อ่างเก็บน้ำ ทางผ่านไป ชิราคาวาโกะ

อ่างเก็บน้ำ ทางผ่านไป ชิราคาวาโกะ

อ่างเก็บน้ำ ทางผ่านไป ชิราคาวาโกะ
แม่น้ำ ลำธาร
เมือง ทาคายาม่า