หน้าแรก แม่น้ำ ลำธาร แม่น้ำ ลำธาร

แม่น้ำ ลำธาร

แม่น้ำ ลำธาร
เขื่อน ระหว่างทางไป ชิราคาวาโกะ
อ่างเก็บน้ำ ทางผ่านไป ชิราคาวาโกะ