หน้าแรก โคโมคุเทน (Komokuten) โคโมคุเทน (Komokuten)

โคโมคุเทน (Komokuten)

โคโมคุเทน (Komokuten)
พระพุทธรูปในวัด โทไดจิ
บิชามอนเทน (Bishamonten)