หน้าแรก แบบจำลอง วัดโทไดจิ ก่อนถูกทำลาย แบบจำลอง วัดโทไดจิ ก่อนถูกทำลาย

แบบจำลอง วัดโทไดจิ ก่อนถูกทำลาย

แบบจำลอง วัดโทไดจิ ก่อนถูกทำลาย
บิชามอนเทน (Bishamonten)
กำแพงวัด โทไดจิ