หน้าแรก บิชามอนเทน (Bishamonten) บิชามอนเทน (Bishamonten)

บิชามอนเทน (Bishamonten)

บิชามอนเทน (Bishamonten)
โคโมคุเทน (Komokuten)
แบบจำลอง วัดโทไดจิ ก่อนถูกทำลาย