หน้าแรก พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งนารา พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งนารา

พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งนารา

พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งนารา
วัดโทไดจิ
พระพุทธรูปในวัด โทไดจิ