วัดโทไดจิ

ที่ล้างหน้า วัดโทไดจิ
พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งนารา