กวาง นารา

กวาง นารา
สวน นารา (Nara Park)
ทางเดินไปวัด โทไดจิ