หน้าแรก ออกเดินทางสู่ นารา ออกเดินทางสู่ นารา

ออกเดินทางสู่ นารา

ออกเดินทางสู่ นารา
Day 6 – นารา-เกียวโต-เมืองเก่า
สถานี JR นารา