หน้าแรก วัดร่องขุ่น ด้านหลัง วัดร่องขุ่น ด้านหลัง

วัดร่องขุ่น ด้านหลัง

เที่ยวเชียงราย วันที่ 3
วัดร่องขุ่น ด้านหน้า พระอุโบสถ