หน้าแรก เที่ยวเชียงราย วันที่ 3 เที่ยวเชียงราย วันที่ 3

เที่ยวเชียงราย วันที่ 3

เที่ยวเชียงราย วันที่ 3
วัดร่องขุ่น ด้านหลัง