หน้าแรก พระธาตุ วัดสันติคีรี ชั้นบน พระธาตุ วัดสันติคีรี ชั้นบน

พระธาตุ วัดสันติคีรี ชั้นบน

ภายในพระบรมฐาตุ วัดสันติคีรี
วิวบนยอดดอยแม่สลอง