หน้าแรก วิวบนเขาไมเซ็น มิยาจิม่า วิวบนเขาไมเซ็น มิยาจิม่า

วิวบนเขาไมเซ็น มิยาจิม่า

วิวบนเขาไมเซ็น มิยาจิม่า
Ropeway มิยาจิม่า
ยอดเขาไมเซ็น และทะเลเซโตะ