สะพานคินไต (Kintai-kyo)
สะพานคินไต (Kintai-kyo): 34.167596, 132.178410