อนุสรณ์สถาน สันติภาพ ฮิโรชิมา (Hiroshima Peace Memorial)
อนุสรณ์สถาน สันติภาพ ฮิโรชิมา (Hiroshima Peace Memorial): 34.392824, 132.452237