ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ (Itsukushima shrine)
ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ (Itsukushima shrine): 34.296021, 132.319894