ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari)
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari): 34.967096, 135.772691