โซนเบย์ - BAY AREA
โซนเบย์ - BAY AREA: 34.647472, 135.421944