โซนเท็นโนจิ - TENNOJI AREA
โซนเท็นโนจิ - TENNOJI AREA: 34.655027, 135.516915