โซนมินามิ - MINAMI AREA (SOUTH)
โซนมินามิ - MINAMI AREA (SOUTH): 34.666041, 135.502839