ตึกฟูจิทีวี (Fuji TV Building)
ตึกฟูจิทีวี (Fuji TV Building): 35.627721, 139.776306