ออนเซ็น เอโดะ โมโนกาตาริ (Oedo Onsen Monogatari)
ออนเซ็น เอโดะ โมโนกาตาริ (Oedo Onsen Monogatari): 35.615512, 139.778023