ห้างอควาซิตี้ โอไดบะ (Aquacity Odaiba)
ห้างอควาซิตี้ โอไดบะ (Aquacity Odaiba): 35.629256, 139.776306