พาเลตทาวน์ (Palatte Town)
พาเลตทาวน์ (Palatte Town): 35.625184, 139.780435