สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge)
สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge): 35.636442, 139.763517