วัดคิโยมิซึ เดระ (Kiyomizu Dera)
วัดคิโยมิซึ เดระ (Kiyomizu Dera): 34.994856, 135.785046