วัดฮาเสะเดระ (Hasedera)
วัดฮาเสะเดระ (Hasedera): 35.312993, 139.533919