วัดพระใหญ่ ไดบุตสึ (The Great Buddha of Kamamura)
วัดพระใหญ่ ไดบุตสึ (The Great Buddha of Kamamura): 35.316824, 139.535744