แม่น้ำคาโมกาวะ (Kamogawa River)
แม่น้ำคาโมกาวะ (Kamogawa River): 35.003777, 135.771403