ย่านกิออน (Gion)
ย่านกิออน (Gion): 35.003513, 135.775008