ชินเสะไก (Shinsekai)
ชินเสะไก (Shinsekai): 34.652556, 135.506272