วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji)
วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji): 35.039370, 135.729243